Over ons

Kwaliteitsbeleid 

Binnen Percura Zorg staan flexibiliteit en kwaliteit zeer hoog in het vaandel. De kracht van de organisatie is dat het bedrijf flexibel kan inspelen op inkomende vragen en dat er continu kritisch wordt gekeken naar kansen en risico’s. Dit zorgt ervoor dat Percura Zorg zichzelf continu verbetert.

 

Om de betrouwbaarheid van de diensten van Perura Zorg te waarborgen wordt er zorg voor gedragen dat er altijd wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast worden de eisen/wensen van de cliënten en wet- en regelgeving continue gemonitord om kansen en risico’s vast te stellen en op te pakken. Deze aanpak draagt daarmee bij aan de focus om de cliënttevredenheid te verhogen.

 

Cliëntgerichtheid is een belangrijke pijler voor Percura Zorg. De medewerkers dragen continu zorg voor goede dienstverlening en voelen zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienst. Onze processen zijn zo ingeregeld dat we kunnen zorgen dat onze cliënten de juiste zorg op het juiste tijdstip kunnen ontvangen. Iedere klacht of opmerking wordt dan ook serieus opgepakt om continue verbetering mogelijk te maken.

 

Percura Zorg heeft een eigen visie op ouderenzorg. Wij vinden dat naast het bieden van goede zorg ook het creëren van een prettige leefomgeving, een veilig en vertrouwd gevoel  en het bieden van optimale dienstverlening belangrijk zijn.

 

Onze missie is om ouderen met zoveel mogelijk wooncomfort te omringen, zodat ze de levensstijl kunnen voortzetten die ze gewend zijn. Daarom biedt Percura Zorg ouderen persoonlijke zorg en professionele dienstverlening. Dit alles in een kleinschalige, warme en sfeervolle leefomgeving. De zorg wordt altijd afgestemd op individuele behoeften. Wij zeggen dan ook graag: “Zorg waar nodig!” 

 

Bij ons staan klantgericht denken en handelen voorop; de bewoner staat centraal. Dit doen we door te blijven luisteren naar de wensen en behoeften van onze bewoners, zodat we ons woonzorgconcept nog beter kunnen maken.

 

Er wordt te allen tijde gehandeld vanuit de behoeftes en verwachtingen van de klant dit omdat de klant centraal staat. Om die reden wordt er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en daarnaast worden regelmatig onderwerpen uit de klanttevredenheid uitgelicht en opnieuw geënquêteerd.

 

De directie