Over ons

Klachtenregeling

Percura Zorg is officieel aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dat betekent dat de commissie voortaan eventuele klachten in behandeling neemt. Dit zijn uitsluitend de schriftelijk ingediende klachten.

 

Met Percura Zorg streven we naar open en vooral ook goede communicatie met onze cliënten. De kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening valt of staat namelijk met een goede samenwerking tussen ons, de bewoners en de familie. Ons werk is mensenwerk en daardoor kunnen er altijd dingen misgaan. Het is noodzakelijk dat u hierover aan de bel trekt, zodat Percura Zorg de goede verhoudingen kan herstellen en u hierbij kan ondersteunen.

 

Het is sinds 1995 wettelijk vastgelegd dat cliënten in de zorg klachtrecht hebben en dit middels een klachtenregeling bij de betreffende instantie neer kunnen leggen. Mocht u tegen dingen aanlopen of een klacht willen melden, laat het ons dan vooral weten. Met deze regeling hopen wij dat u zich gesteund voelt als Percura Zorg onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoet.

 

De Geschillencommissie Zorg

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van de Geschillencommissie Zorg.

 

Contact
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel.: 070 310 5310