Nieuws & In de Media

Meer overhead en minder zorg door angst in de ouderenzorg

15-07-2016

Vanuit Percura Zorg werken wij aan een verandering in de ouderenzorg. Meer transparantie zodat ouderen zelfstandig kunnen kiezen waar ze willen wonen en welke zorg ze willen afnemen.

Een plek waar ouderen graag wonen en waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben en meer.

Dat dit lang overal (nog) niet zo werkt blijkt wel uit het overweldigend aantal reacties die er op de open brief aan Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kwamen.

ouderen woonzorglocatie dementie

Hugo Borst schreef vorige week een open brief aan staatsecretaris Van Rijn in het AD (7 juli). Deze brief schreef Borst naar aanleiding van de lijst verpleeghuizen die slecht presteren, die Van Rijn eerder die week vrij gaf.

Van Rijn deed dit nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 4 juli een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen publiceerde. Deze verpleeghuizen stonden het afgelopen jaar onder scherp toezicht van het IGZ.

De conclusies in dit rapport laten zien waar het vooral misgaat:

  • In een groot deel van de verpleeghuizen (30%) is de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet goed en wordt dit niet snel genoeg verbeterd.

  • Bijna de helft van de verpleeghuizen meldt fouten niet. Belangrijker nog, deze informatie wordt ook niet gebruikt om de kwaliteit te verbeteren.

  • In bijna 40 procent van de verpleeghuizen voert het verplegend personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen.

  • De kennis van het personeel is vaak onvoldoende, bijvoorbeeld over de omgang met dementie.

  • In bijna 40 procent van de verpleeghuisinstellingen werkt het personeel niet volgens de protocollen en richtlijnen.


Volgens de inspectie is de zorg voor de ouderen in verpleeghuizen steeds complexer. Dat komt doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Ze mankeren steeds meer op het moment dat ze naar een verpleeghuis of woonzorglocatie gaan. Daardoor hebben ze dus meer en ingewikkelder zorg nodig.

De Volkskrant heeft de dertig rapporten van de IGZ onderzocht. De 16 locaties met de slechtste score hebben last van structurele onderbezetting van personeel. Het aanwezige personeel heeft ook te weinig expertise.

De grootste problemen zijn er bij de medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Hierdoor hebben deze bewoners een verhoogd risico om de verkeerde medicatie te krijgen.

Met de conclusies uit het rapport in de hand bestaat de kans dat er juist nog meer regels, protocollen en registratie volgt. Waardoor je als verzorger nog meer moet vastleggen en dit gaat weer ten koste van de zorg en aandacht voor de ouderen.

Dat is precies waartegen Hugo Borst in opstand komt. Zijn uitgangspunt is minder registreren, meer vertrouwen in de verpleging en verzorgers, en meer tijd voor de ouderen.

Borst: “Laten we afspreken dat ze [verpleging en verzorgers] voortaan alleen het hoognodige opschrijven. Ik heb het over maximaal 10 procent van wat ze nu doen.”

Borst was, op uitnodiging, bij een woonzorglocatie geweest waar het heel anders gaat. In deze kleine locatie zijn er vier verzorgers op zestien mensen, in plaats van de één op negen die Borst ziet in het verpleeghuis waar zijn moeder woont.

“Financieel was dat geen probleem. De overhead bleek ruim 10 procent minder dan bij Laurens.” Borst zei verder, “er werd aan tafel een balspel gedaan, er liepen huisdieren rond, de bewoners hadden gezellige en ruime kamers, ik zag blije gezichten.”

In de verpleeghuizen en woonzorglocaties is er veel angst voor de inspecties. Vanuit deze angst wordt er maar zo veel mogelijk vastgelegd zodat de bestuurders en directie niets te verwijten valt mocht het een keer misgaan.

In plaats van werken vanuit angst, werken wij bij Percura Zorg met het vertrouwen in de kennis en kunde van de professionele verzorgende/verpleegkundige.

Op deze manier werken wij continu aan een organisatie met zo min mogelijk overhead en managers. Daarnaast hebben wij het wonen en de verzorging heel bewust uit elkaar getrokken. Ook zijn onze woonzorglocaties bewust kleinschalig.

Hierdoor hebben we de ruimte gecreëerd om meer aandacht te geven aan de ouderen. De juiste verzorging en hulp, maar net zo belangrijk, tijd voor echte aandacht en een gesprek.

Heeft u hier vragen over? Bent u op zoek naar meer transparantie in de ouderenzorg? Neem dan contact op met onze receptie voor een afspraak : 085 401 96 84 of via info@percurazorg.nl.

 

Credit foto: Jonel Hanopol via Flickr