Nieuws & In de Media

Update: Maatregelen 8 mei

08-05-2020

Geachte bewoner, eerste contactpersoon en familie,

 

Laten we beginnen met het heugelijke feit dat we allemaal nog besmettingsvrij zijn. Dit geldt voor onze bewoners en medewerkers!

 

Het kabinet heeft de corona maatregelen aangepast en heeft besloten om een proef te draaien om de bezoekregelingen voor verpleegtehuizen aan te passen. Voor ons geldt nog dat we 14 dagen voor bezoek gesloten blijven.  

 

Wel hebben we in samenspraak met de huisartsen afgesproken dat de fysiotherapeut van de Gimbornhof en voetzorg Bjorna haar activiteiten weer hervatten voor onze bewoners. Zij zullen enkel op uitdrukkelijke verzoek van de huisarts worden ingezet. Uiteraard zullen zij hun werkzaamheden beschermd uitvoeren.  

 

Tevens hebben we een babbelbox gemaakt om u in de gelegenheid te stellen om met uw dierbaren een gesprek te voeren onder vier ogen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u zich opgeven via het volgende mailadres: marie-ceciel@pelgromhof.nl. Aan de hand van de aanmeldingen gaan we een schema opstellen. 

 

Wij verzoeken u om voorkeursdagen en tijdstippen aan te geven. De babbelbox kan worden gebruikt van maandag t/m vrijdag. U ontvangt vervolgens een dag en tijdstip wanneer u in de gelegenheid wordt gesteld om op bezoek te komen.  

 

Het videobellen blijft ook gehandhaafd tenzij u dat niet meer wenst. U kunt hiervoor het gebruikelijke mailadres gebruiken: video@pelgromhof.nl. Ook gaan wij het terras van de binnentuin (bij het restaurant) van de Pelgromhof weer openstellen voor onze bewoners, maar wel afgesloten voor de buitenwereld. U zult hopelijk begrijpen dat wij zeer voorzichtig zijn om besmettingen buiten de deur te houden. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelingen van het kabinet op. 

 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,
De Directie